Jan Bort Werkman

Bijeenkomst 22 januari 2015

Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar!

Deze bijeenkomst voor managers en directeuren staat in het teken van Leiderschap en MVO in een snel veranderende wereld.

Voor deze avond is een bijzonder programma voor u samengesteld. Hans Biesheuvel, initiatiefnemer ONL en voormalig voorzitter MKB Nederland, zal de avond openen met het geven van zijn visie op het thema van deze avond en van de economische context waar Nederland zich in bevindt. Vervolgens zal Bert Bruns ons op inspirerende wijze loodsen door de ‘Duurzaam Doe Je Zelf-show’, ontwikkeld door MVO loont! Deze show is feitelijk een interactieve presentatie die diverse elementen van MVO belicht. Aansluitend kunt u kiezen uit twee boeiende workshops en sluiten we af met een netwerkborrel.

Het programma ziet er als volgt uit:
* 16:30 – 16:45 uur Inloop met koffie en thee
* 16:45 – 17:00 uur Opening, met interview Jan-Bort Werkman over A21
* 17:00 – 17:30 uur Hans Biesheuvel
* 17:30 – 18:00 uur Broodjes
* 18:00 – 21:30 uur Inhoudelijk programma met Duurzaam doe je zelf show en 2 workshoprondes
* 21:30 – 22:00 uur Netwerken, incl. borrel en hapjes

Overzicht workshops:
1. Innovatie, veranderende omgeving en MVO; Bert Bruns
2. Intuïtief leiderschap; Jolien Slavenburg
3. Respectvol Leiderschap, ruimte voor vrouwen èn mannen; Heleen Brinkman
4. MVO en de moderne arbeidsrelatie; Rik Boers
5. MVO en commercie; Frits Roelfsema

Hieronder vindt u meer informatie over de workshops. Voor direct aanmelden, klikt u hier.

Deze avond kunt u twee van de volgende workshops volgen.

1. Innovatie, veranderende omgeving en MVO; Bert Bruns
We leven in een verandering van tijdperken in plaats van in een tijdperk van verandering. In vogelvlucht neemt Bert Bruns van Bridges2Beyond u mee in de ontwikkelingen van de komende decennia. Diepgravende verandering noodzaakt tot innovatie om bij te blijven dragen aan de wereld. Hoe vertaal je al die wijzigingen in klantvoordeel en winstgevende innovatie? Met nieuwe producten en diensten, nieuwe organisatievormen en andere vormen van innovatie komt een andere -en door MVO hopelijk betere- wereld tot stand.

Bert Bruns (bert.bruns@bridges2beyond.nl) is ondernemer in duurzaamheid en innovatie. Als ervaren organisatie-adviseur is hij gewend te werken met complexe problemen rond innovatie, duurzaamheid, nieuwe concepten en grootschalige verandering. Met de combinatie van creativiteit en professioneel organisatie-advies draagt hij bij aan blijvende, positieve resultaten in organisaties.

2. Intuïtief leiderschap; Jolien Slavenburg
Wat je als manager, directeur en ondernemer moet weten over je intuïtie!
Hoe je als manager, directeur of ondernemer de juiste besluiten neemt: snel, zuiver en betrouwbaar.

Als je snel en rationeel beluit loop je het risico stevige fouten te maken, omdat onze ratio daar te beperkt voor is, zo blijkt uit onderzoek. Bovendien merk je dat je team, stakeholders of klanten slecht aangehaakt blijven, waardoor de (schijnbare) tijdswinst verloren gaat. Als je snel en schijnbaar intuïtief besluit loop je het risico intuïtie te verwarren voor onbewuste (voor)oordelen en emoties, waardoor je toch de verkeerde keuzes maakt. Dit komt heel veel voor.
Als je juist te lang nadenkt mis je de boot. Geen beslissing nemen is ook een beslissing en meestal de slechtste. Bovendien krijgt je team, maar ook je stakeholders en klanten, niet de duidelijkheid die het nodig heeft.
In alle drie de gevallen gaat dit ten koste van de productiviteit en de rust in je organisatie, waardoor de groei stagneert. Bovendien kosten verkeerde keuzes organisaties dagelijks veel geld.

In deze workshop maakt u kennis met de 7 pijlers van intuïtief leiderschap, krijgt u de wetenschappelijk onderbouwing waarom intuïtief beslissen verstandig is en ervaart u de kracht van uw eigen intuïtie.

De workshop wordt gegeven door Jolien Slavenburg, partner in Kernzaken. Kernzaken helpt ondernemers bij het nemen van de juiste beslissingen waardoor je rendement vergroot.

3. Respectvol Leiderschap, ruimte voor vrouwen èn mannen; Heleen Brinkman
Waarom zitten er relatief weinig vrouwen op beslis posities?
Het heeft o.a. te maken met verschillen in communicatie stijlen, patronen en verwachtingen waarmee jongens en meisjes opgroeien. Het werk van Deborah Tannen laat zien dat mannen communiceren vanuit status en hiërarchie, vrouwen vanuit verbinding en gelijkheid. Niet zo verwonderlijk dat vrouwen in hun professionele leven moeite hebben met opklimmen naar een hogere functie dan het middel management. Typische masculiene vaardigheden als ruimte nemen, zichtbaar zijn, ambities uitspreken en het strategische spel spelen zijn voor vrouwen niet vanzelfsprekend.

Een manier om vrouwen én mannen meer ruimte te geven is met Respectvol Leiderschap. Tijdens deze workshop laat ik je kennis maken met de basis principes. We oefenen met gewaarworden, besteden aandacht aan de 4 Pijlers van Meesterschap en werken aan Power Poses.

Respectvol Leiderschap geeft vrouwen meer zelfvertrouwen en stelt mannen in staat tot meer verbondenheid. Daarmee ligt de oplossing voor ‘meer vrouwen in beslis posities’ zowel bij vrouwen als bij mannen. Net als in de liefde moet het van twee kanten komen, wil het een succes worden.

Heleen Brinkman is acteur, trainer en coach. Met Woman What’s Up versterkt zij vrouwen in hun leiderschap. Zij gebruikt daarvoor de methode Respectful Confrontation. Haar presentaties en workshops kenmerken zich door interactie en het fysiek ervaren.

4. MVO en de moderne arbeidsrelatie; Rik Boers
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen must, als we het zien als een kunstje of een ‘moetje’, slaan we de plank mis. Maar als we met z’n allen goed op ons laten inwerken wat verantwoord ondernemen voor ons personeel en de organisatie inhoudt, dan willen we niet meer ‘niet-MVO’. Niet MVO binnen personeelsbeleid leidt bijvoorbeeld tot gouden kooien door overbetalen, overspannen medewerkers door de mismatches, verlies aan productiviteit en door ongemotiveerd personeel verlies aan initiatief, inzet en innovatie, en tevens dus geen optimale bedrijfsresultaten.

Maar hoe ziet maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid er dan uit? Veel ‘deskundigen’ menen de oplossing te hebben in de vorm van systemen, modellen en interventietechnieken om uw
organisatie te ‘moderniseren’ en vooral uw medewerkers om te vormen tot een goed presterende ‘workforce’. Veelal onder de paraplu van ‘verandermanagement’ moet u blijkbaar aan de slag met onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, talentmanagement, high performance management of resultaatgerichtheid. Maar klopt dit allemaal wel? En hoe duurzaam zijn dit soort interventies nou?

Rik Boers bouwt – Tegen Beter Weten In – aan moderne en duurzame arbeidsrelaties. Aan duurzame oplossingen voor de echte problemen die het optimale resultaat in de weg staan, voor ondernemers EN medewerkers,. In deze interactieve sessie lopen we langs de meest essentiële vraagstukken. Aan de hand van concrete voorbeelden zul je inzicht krijgen in de meest cruciale succesfactoren voor het vormgeven van de moderne arbeidsrelatie. Ook gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in debat over deze succesfactoren en de (bestaande) valkuilen.

Uitkomst: Je zult geïnspireerd worden om mede vanuit de discussie en in de presentatie gekozen invalshoeken om uw personeelsbeleid onder de loop te nemen en je onderneming klaar te stomen voor de arbeidsrelatie van de 21ste eeuw. Een arbeidsrelatie die is gebaseerd op duurzaamheid en zich kenmerkt door het nastreven van gezamenlijke opbrengsten.

5. MVO en commercie; Frits Roelfsema
Tijdens deze presentatie neemt Frits u mee door de wereld van nieuwe verdienmodellen en business-concepts en hoe u als manager of directeur de organisatieontwikkeling gelijke tred kunt laten houden met de nieuwe inkomstenbronnen. Daarnaast vertelt Frits over hoe business propositie intrinsiek te beleven, te communiceren en te verkopen. Termen als groeistrategie, MVO strategie en het uitvoeringsplan, bedrijfseigen USP’s zullen frequent voorbijkomen.
Frits Roelfsema is zelfstandig professional en is expert in nieuwe verdienmodellen, Business Development en ‘innovatie door MVO en heeft zijn sporen ruim verdiend als commercieelmanager en -directeur.

Achtergrond van deze bijeenkomst
Ik organiseer deze bijeenkomst, omdat ik het belangrijk vind om “verder te kijken dan mijn eigen belang en horizon”. Zelf ga ik volgend jaar naar Griekenland en Kenia om daar te mountainbiken voor twee verschillende goededoelenorganisaties. Ik maak mij hard voor € 20.000 aan sponsorgeld voor de strijd tegen armoede en mensenhandel.De opbrengst van deze bijeenkomst komt volledig ten goede aan het goede doel ‘A21’ en daarmee aan de strijd tegen mensenhandel. Naar schatting zijn er momenteel 27 miljoen slaven, met een gemiddelde leeftijd van 12 en een kans op ontsnapping / overleving is 1 à 2%. Velen van hen zijn seksslaaf en moeten dagelijks zo’n 40 mannen “bedienen”. Ongelofelijke dat dit anno 2014 nog bestaat! Voor meer info: www.theA21campaign.org. Voor dit goede doel heb ik mij hard gemaakt voor € 10.000 aan sponsorgeld. De opbrengst van deze bijeenkomst gaat rechtstreeks naar A21 om hen in hun strijd te steunen!

Maar wij kunnen met en in onze eigen bedrijven ook maatschappelijk een verschil maken door goed leiderschap, innovatie, goed personeelsbeleid en door commercieel succesvol MVO te implementeren. Voor de doelgroep van deze bijeenkomst, managers en directeuren, hebben we een interessant programma kunnen samenstellen.

Uw investering
De toegangsprijs bedraag € 50,- (excl. BTW). Voor de duidelijkheid: De opbrengst van de bijeenkomst zal volledig ten goede komen aan het goede doel A21 en daarmee aan de strijd tegen mensenhandel en seksslavernij!

NB: Mocht op dit moment € 50 even niet haalbaar zijn, dan kunt u in het aanmeldformulier kiezen voor € 25. Mocht u nu naast de waarde voor deze bijeenkomst een extra gift van € 25 willen doen, kunt u kiezen voor € 75. In alle andere gevallen kiest u gewoon voor € 50.
Een eventuele extra gift, met een bedrag naar keuze, kan ook via deze link: https://www.muskathlon.nl/deelnemers/339/jan-bort-werkman“.

NB: Deze avond betreft een unieke en eenmalige avond met een beperkt aantal plaatsen. Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar!


Daarnaast wil ik u bij aanmelden alvast van harte bedanken voor uw bijdrage aan het werk van A21!

Tot in januari!

Hartelijke groet,
Jan-Bort Werkman

Powered by WishList Member - Membership Software