Jan Bort Werkman

Financieel advies

Planning & Control (P&C) is geen doel op zich en moet niet het “feestje” zijn van controllers. In het P&C proces moet het niet gaan om het vullen van formats, ontwikkeld door de control-afdeling.

Bestuurders en managers moeten actief verantwoordelijkheid nemen en krijgen bij het ontwerpen van de P&C instrumenten en het P&C proces en door controllers hierin worden ondersteund.  Het P&C proces moet zodanig functioneren dat het management effectief kan sturen en verantwoording kan afleggen.

Waar mogelijk moet het P&C proces worden vereenvoudigd. Korte en bondige documenten, met SMART-geformuleerde teksten en heldere dashboards.

De gemeenten staan midden in de uitdaging van het inbedden van de processen rondom Jeugdzorg, Awbz-zorgtaken en de participatiewet in hun eigen organisatie (3D’s). Met een bezuinigingstaakstelling. Een majeure opgave.

Vanuit Werkman Advies kan ik uw organisatie ondersteunen bij het coördineren en uitvoeren van concrete P&C-werkzaamheden en bij het optimaliseren en herinrichten van de P&C cyclus.

Heeft u een vraag over bovenstaande of wilt u even sparren? Neem dan gerust even contact met mij op!

Powered by WishList Member - Membership Software