Jan Bort Werkman

Accountantscontrole

Voor met name subsidieverantwoordingen, waar een controleverklaring wordt verlangd door de subsidieverstrekker, kan ik u van dienst zijn!

Aan de hand van de subsidieaanvraag, subsidiebeschikking, uw administratie en eventuele specifieke controlevereisten van de subsidieverstrekker kan ik u aangeven of ik de controleopdracht kan uitvoeren en zo ja op welke termijn en tegen welke kosten. Gezien het feit dat vele subsidies het maatschappelijke belang dienen, zal ik daar rekening mee houden in mijn prijsopgave.

Heeft u een vraag over bovenstaande of wilt u even sparren? Neem dan gerust even contact met mij op!

Powered by WishList Member - Membership Software