Hekkelman

Bijeenkomst 25 april

Op donderdag 25 april 2013 van 16.30 uur tot 21.00 uur organiseren Werkman Advies en Hekkelman advocaten en notarissen, speciaal voor leden van de LinkedIn-groep Managers en directeuren Nederland, een seminar over de nieuwe Aanbestedingswet en aanverwante regelgeving.

De Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit, de daarbij behorende  Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 treden op 1 april 2013 in werking. Deze nieuwe regelgeving heeft grote gevolgen voor de praktijk. Bijvoorbeeld door de standaardisering van de eigen verklaring en de instelling van klachtenmeldpunten. Elise Zeelenberg en Anita Serra van Hekkelman advocaten & notarissen zullen tijdens dit seminar de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de nieuwe regelgeving voor u in beeld brengen.

Uiteraard is er veel ruimte voor het stellen van vragen over effecten van deze wijzigingen in regelgeving voor uw eigen praktijk.

Programma:
16.30u – 17.00u                Ontvangst met koffie/thee
17.00u – 18.15u                Deel 1
18.15u – 18.45u                Pauze (koffie/thee en broodjes)
18.45u – 20.00u                Deel 2
20.00u – 21.00u                Borrel

Kosten:
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 35,00 exclusief BTW per persoon.

Locatie:
Hekkelman advocaten & notarissen
Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 25 april!

Hartelijke groet,
Mede namens Elise Zeelenberg en Anita Serra,

Jan-Bort Werkman

 

Powered by WishList Member - Membership Software