Jan Bort Werkman

Birkman-methode

De Birkman-methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman. Deelnemers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze tot een persoonlijke rapportage die ingaat op:

  • Uw beroepsmatige belangstelling
  • Uw stijl van werken: sterke en zwakke kanten
  • Uw behoeften ten aanzien van de werkomgeving
  • Uw stressgedrag

De Birkman-rapportages geven invullers een helder inzicht in hun sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijk feedbackinstrument vergroot het zelfinzicht. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 80 bladzijden en is beschikbaar in het Nederlands.

De Birkmanmethode voldoet aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide. Verdere informatie hierover is op aanvraag beschikbaar.

Sinds 2009 ben ik gecertificeerd Birkman-consultant. Daarnaast heb ik diverse coachingsopleidingen gevolgd en ben ik onder andere gecertificeerd NLP-practitioner.

Vanuit Werkman Advies kan ik u of uw organisatie van dienst zijn met een Birkman-rapportage inclusief uitgebreide toelichting en desgewenst ook met een aansluitend coachingstraject.

Heeft u een vraag over bovenstaande of wilt u even sparren? Neem dan gerust even contact met mij op!

Powered by WishList Member - Membership Software