Jan Bort Werkman

LinkedIn groepen

Om kennisdeling in de publieke sector te bevorderen heb ik onderstaande groepen opgericht.

Publieke sector / overheid:

Vanuit de overtuiging dat ondernemers, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen elkaar in Gelderland veel te bieden hebben, heb ik Netwerk Gelderland opgericht:

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Netwerk Gelderland?

LinkedIn-groepen in Gelderland:

Naast bovenstaande groepen heb ik ook 2 meer algemene LinkedIn-groepen opgericht:

Powered by WishList Member - Membership Software